THE DANISH SCOUT COUNCIL

   
  FÆLLESRÅDET FOR DANMARKS DRENGESPEJDERE    
  POSTBOX 44 - DK-1002  COPENHAGEN K    
  TELEFAX: 87-1860  E-MAIL: scoutinfo.dk    
       
       
 

Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere er en paraplyorganisation som repræsenterer de danske spejderkorps i forhold verdensspejderbevægelsen - The World Organization of the Scout Movement.

   
       
 

VISIT: European Scout Region